Osteoporoza
Strona główna            O autorze            Pomost            Opinie            Nowości            Publikacje            Kontakt

Zasady postępowania w osteoporozie:

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Wersja skrócona


Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać zawiadomienia o nowościach na stronie:

Działy specjalne:

Program POMOST

The Paget Foundation

Pracownia Densytometrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Omówienie wybranych artykułów dotyczących osteoporozy

Liczba wejść na stronę: 12659
(od 2006-01-21)

Chciałbym okresowo przedstawiać omówienie wybranych artykułów na tematy osteoporotyczne. Wybór jest subiektywny, a częstość i regularność ukazywania się omówień artykułów będzie zależała m.in. od dostępu do bieżących numerów czasopism medycznych. Chciałbym, aby każde omówienie miało bardzo syntetyczny charakter i zakończone było krótkim komentarzem. Całość nie powinna przekraczać 1 strony.

Część strony internetowej dotycząca streszczeń artykułów poświęconych osteoporozie jest prowadzona przy udziale lek. med. Magdaleny Dylewskiej z Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Dr hab. med. Jerzy Przedlacki
Warszawa, 12.02.2006


Zwapnienia naczyniowe i osteoporoza – od obserwacji klinicznej do molekularnego zrozumienia

Vascular calcification and osteoporosis – from clinical observation towards molecular understanding

L. C. Hofbauer, C. C. Brueck, C. M. Shanahan, M. Schoppet, H. Dobing
Osteoporosis Int, 2007, 18, 251-259

Pobierz publikację (PDF, 31kB)   
pobrano: 1410 razy
(od 2007-11-02)


Spożycie alkoholu, gęstość kości i złamanie biodra u starszych osób: badania dotyczące problemów sercowo-naczyniowych

Alcohol consumption, bone density, and hip fracture among older adults: the cardiovascular health study

K. J. Mukamal, J. A. Robbins, J. A. Caulcy, L. M. Kern, D. S. Siscovisk
Osteoporosis Int, 2007, 18, 593-602

Pobierz publikację (PDF, 36kB)   
pobrano: 1256 razy
(od 2007-11-02)


Wpływ podawania diuretyków tiazydowych przez okres 4 lat na gęstość mineralną kości u zdrowych kobiet w okresie pomenopauzalnym

The effect of treatment with a thiazide diuretic for 4 years on bone density in normal postmenopausal women

M. J. Bolland, R. W. Ames, A. M. Horne, B. J. Orr-Walker, G.D. Gamble, I. R. Reid
Osteoporosis Int, 2007, 18, 479-486

Pobierz publikację (PDF, 32kB)   
pobrano: 1229 razy
(od 2007-11-02)


Zastosowanie teryparatydu u kobiet w okresie pomenopauzalnym z osteoporozą i niewydolnością nerek łagodną i umiarkowaną

Teriparatide in postmenopausal women with osteoporosis and mild or moderate renal impairment

P. D. Miller, E. N. Schwartz, P. Chen, D. A. Misurski, J. H. Krege
Osteoporosis International, 2007, 18, 59-68

Pobierz publikację (PDF, 39kB)   
pobrano: 1335 razy
(od 2007-02-13)


Skuteczność bisfosfonianów w zapobieganiu złamaniom pozakręgosłupowym i biodra w pierwszym roku leczenia: Badanie dotyczące porównania alendronianu i ryzedronianu

Effectiveness of bisphosphonates on nonvertebral and hip fractures in the first year of therapy: the risendronate and alendronate (REAL) cohort study

S.L. Silverman, N. B. Watts, P. D. Delmas, J. L. Lange, R. Lindsay
Osteoporosis International, 2007, 18, 25-34

Pobierz publikację (PDF, 28kB)   
pobrano: 1308 razy
(od 2007-02-13)


Wykorzystanie klinicznych czynników ryzyka złamania kości w ocenie zagrożenia złamaniem kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Use of clinical risk factors to identify postmenopausal women with vertebral fractures

J. H. Tobias, A. P. Hutchinson, L. P. Hunt, E. V. McCloskey, M. D. Stone, J. C. Martin, P. W. Thompson, T. G. Palferman, A. K. Bhalla
Osteoporosis International, 2007, 18, 35-43

Pobierz publikację (PDF, 46kB)   
pobrano: 1433 razy
(od 2007-02-13)


Codzienne donosowe podawanie parathormonu przez 3 miesiące zwiększa masę kostną u osób z osteoporozą: badania wstępne

Daily nasal spray of h(PTH (1-34) for 3 months increases bone mass in osteoporotic subjects: a pilot study

T.Matsumoto, M. Shiraki, H. Hagino, H. Iinuma, T. Nakamura
Osteoporosis International, 2006 17, 1532-1538

Pobierz publikację (PDF, 34kB)   
pobrano: 1644 razy
(od 2006-12-29)


Kalcytriol nie zapobiega utracie masy kostnej u pacjentów z astmą leczonych kortykosteroidami: badanie z podwójnie ślepą próbą i użyciem placebo

Calcitriol does not prevent bone loss in patients with asthma receiving corticosteroid therapy: a double - blind placebo - controlled trial

C. F. Donald, R. M. D. Zebaze, E. Seeman
Osteoporosis International, 2006, 17, 1546-1551

Pobierz publikację (PDF, 34kB)   
pobrano: 1484 razy
(od 2006-12-29)


Bisfosfoniany w leczeniu osteoporozy związanej z ciążą i okresem laktacji

Bisphosphonates in pregnancy and lactation – associated osteoporosis

S. M. O Sullivan, A. B. Grey, R. Singh, I. R. Reid
Osteoporosis Int. (2006) 17: 1008 – 1012

Pobierz publikację (PDF, 36kB)   
pobrano: 1670 razy
(od 2006-09-27)


Czynniki ryzyka niskourazowych złamań kości w średnim wieku. Prospektywne populacyjne badanie u 33000 mężczyzn i kobiet

Risk factors for fragility fracture in middle age. A prospective population – based study of 33,000 men and women

H. Holmberg, O. Johnell, P. M. Nilsson, J. Nilsson, G. Berglund, K. Akesson
Osteoporosis Int. (2006) 17: 1065 – 1077

Pobierz publikację (PDF, 35kB)   
pobrano: 1611 razy
(od 2006-09-27)


Wpływ spożycia kawy, herbaty i kofeiny na ryzyko złamań osteoporotycznych u kobiet w Szwecji

Coffee, tea and caffeine consumption in relation to osteoporotic fracture risk in a cohort of Swedish women

H. Hallstrom, A. Wolk, A. Glynn, K. Michaelsson
Osteoporosis Int. (2006) 17: 1055 – 1064

Pobierz publikację (PDF, 34kB)   
pobrano: 1716 razy
(od 2006-09-27)


Kosztoefektywność ryzedronianu w leczeniu osteoporozy: międzynarodowe perspektywy

The cost-effectiveness of risedronate in the treatment of osteoporosis: an international perspective

F. Borgstrom, A. Carlsson, H. Sintonen. S. Boonen, P. Haentjens, R. Burge, O. Johnell, B. Jonsson, J. A. Kanis
Osteoporosis Int. (2006) 17; 996-1007

Pobierz publikację (PDF, 35kB)   
pobrano: 1320 razy
(od 2006-09-27)


Czy zapobieganie upadkom podczas stosowania witaminy D zależy od zmian statycznej czy dynamicznej równowagi?

Is fall prevention by vitamin D mediated by a change in postural or dynamic balance?

H. A. Bischoff–Ferrari, M. Conzelmann, H. B. Stahelin, W. Dick, M. G. Carpenter, A. L. Adkin, R. Theiler, M. Pfeifer, J. H. J. Allum
Osteoporosis International, 2006, 17, 656–663

Pobierz publikację (PDF, 36kB)   
pobrano: 1305 razy
(od 2006-07-09)


Czy edukacyjna ulotka wpływa na poprawę leczenia w osteoporozie? Badanie OPTIMA

Does an educational leaflet improve self-reported adherence to therapy in osteoporosis? The OPTIMA study

M. Guilera, M. Fuentes, M. Grifols, J. Ferrer, X. Badia, OPTIMA study investigators
Osteoporosis International, 2006, 17, 664–671

Pobierz publikację (PDF, 37kB)   
pobrano: 1480 razy
(od 2006-07-09)


Leki przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdepresyjne i neuroleptyczne a ryzyko złamania kości

Anxiolytics, sedatives, antidepressants, neuroleptics and the risk of fracture

P. Vestergaard, L. Rejnmark, L. Mosekilde
Osteoporosis International, 2006, 17, 807–816

Pobierz publikację (PDF, 34kB)   
pobrano: 1546 razy
(od 2006-07-09)


Porównanie badań densytometrycznych obwodowych i centralnych w przewidywaniu ryzyka złamań kręgów u mężczyzn

A comparison between peripheral BMD and central BMD measurements in the prediction of spine fractures in men

N. Hongsdusit, D. von Muhlen, E. Barrett–Connor
Osteoporosis International, 2006, 17, 872–877

Pobierz publikację (PDF, 37kB)   
pobrano: 1400 razy
(od 2006-07-09)


Systematyczność przyjmowania alendronianu podawanego 1 raz w tygodniu u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Persistence with weekly alendronate therapy among postmenopausal women

J. C. Lo, A. R. Pressman, M. A. Omar, B. Ettinger
Osteoporosis International, 2006, 17, 922-928

Pobierz publikację (PDF, 34kB)   
pobrano: 1238 razy
(od 2006-07-09)


Czynniki wpływające na właściwe leczenie osteoporozy w praktyce klinicznej

Determinants of adherence to osteoporosis treatment in clinical practice

M. Rossini, G. Bianchi, O. Di Munno, S. Giannini, S. Minisola, L. Sinigaglia, S. Adami
Osteoporosis International, 2006, 17, 914–921

Pobierz publikację (PDF, 36kB)   
pobrano: 1591 razy
(od 2006-07-09)


Cukrzyca a ryzyko złamań pozakręgosłupowych: Badanie Tromso

Diabetes mellitus and the risk of non-vertebral fractures: the Tromso study

Ahmed L.A., Joakimsen R.M., Berntsen G.K., Fonnebo V., Schirmer H.
Osteoporosis International, 2006, 17, 495 - 500

Pobierz publikację (PDF, 45kB)   
pobrano: 1949 razy


Wiarygodność i dokładność oceny złamania kręgów przy użyciu badania densytometrycznego w porównaniu do badania radiologicznego w praktyce klinicznej

Reliability and accuracy of vertebral fracture assessment with densitometry compared to radiography in clinical practice

John T. Schousboe, C. Rowan DeBold
Osteoporosis International 2006, 17, 281-289

Pobierz publikację (PDF, 123kB)   
pobrano: 1899 razy


Rola wpływu stylu życia na zapobieganie złamaniom osteoporotycznym: przegląd piśmiennictwa

Lifestyle interventions to prevent osteoporotic fractures: a systemic review

Catherine A. Lock, Janet Lecouturier. James M. Maosn, Heather O. Dickinson
Osteoporosis International 2006, 17, 20-28

Pobierz publikację (PDF, 104kB)   
pobrano: 1631 razy


Ekonomiczna ocena czynności stosowanych w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy: przegląd piśmiennictwa

Economic evaluation of interventions for the prevention and treatment of osteoporosis: a structured review of the literature

Rachael L. Fleurence, Cynthia P. Iglesias, David J. Torgerson
Osteoporosis International, 2006, 17, 29-40

Pobierz publikację (PDF, 118kB)   
pobrano: 1375 razy


Choroby podawane przez ankietowanych a ryzyko złamań pozakręgosłupowych: badanie Tromso

Self-reported disease and the risk of non-vertebral fractures: the Tromso study

Luai A., Ahmed, Henrik Schirmer, Gro K. Berntsen, Vinjar Fonnebo, Ragnar M. Joakimsen
Osteoporosis International, 2006, 17, 46-53

Pobierz publikację (PDF, 118kB)   
pobrano: 1406 razy


Ekonomiczna ocena metod diagnostycznych w rozpoznawaniu osteoporozy u starszych kobiet

Economic comparison of diagnostic approaches for evaluation osteoporosis in older women

Dale F. Kraemer, Heidi D. Nelson, Douglas C. Bauer, Mark Helfand
Osteoporosis International, 2006, 17, 68-76

Pobierz publikację (PDF, 118kB)   
pobrano: 1747 razy

Liczba wejść na strony serwisu:
252758
(od 2006-01-21)